Jaarverslag

 

Stichting voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk voor Barneveld en omgeving

 

Jaarverslag 2022 Stichting De Klup Barneveld

Inleiding

Na twee jaar waarin het corona-virus de baas was, konden we vanaf februari gelukkig weer wekelijks bijeenkomen in de Klup-soos. En hoewel we bang waren dat de deelnemers niet meer(allemaal) terug zouden komen, is dat gelukkig geen werkelijkheid geworden: de deelnemers kwamen bijna allemaal weer terug en daarnaast kwamen er nieuwe deelnemers. Het is zelfs nu zo dat we een tijdelijke ledenstop moesten instellen, omdat de ruimte in de Villa niet onbeperkt is.
Was het zo dat we een paar jaar geleden nog bezorgd waren of er wel genoeg deelnemers over bleven en we wellicht een campagne zouden moeten voeren voor nieuwe deelnemers, is dat op dit moment dus niet meer aan de orde.

Deelnemers

Zoals boven gemeld is het aantal deelnemers flink toegenomen. Dat betekent elke zaterdagmiddag een gezellig drukte in de Villa bij de Veluwehal. Ook de deelnemers die eerst zijn wezen zwemmen, komen gezellig naar soos. In de Klupkrant nummer 3 meldt de coördinator dat er weer een aantal nieuwe clubleden bij is gekomen. Dus we mogen constateren dat na corona de Klup weer helemaal terug is.
Naast deze activiteiten is er ook de Kookeetclub, waarvan de deelnemers  elke laatste vrijdag van de maand  bij elkaar komen, en dan lekker gaat koken en eten.

Vrijwilligers

Op dit moment zijn er 30 vrijwilligers actief voor de Klup. Gelukkig konden we in het afgelopen jaar ook een aantal nieuwe vrijwilligers begroeten. Want een instelling als De Klup kan alleen bestaan als er voldoende vrijwilligers zijn.  Daarnaast zijn er de chauffeurs die elke zaterdag de deelnemers naar de soos brengen en ze weer ophalen.

Eén van de vrijwilligers ‘van het eerste uur’ was Jenny van de Haar. Zij is meer dan 20 jaar vrijwilliger geweest bij de Klup. Bijna elke zaterdag was zij present om de deelnemers en vrijwilligers te voorzien van koffie, thee of fris. Tijdens de dag in Apenheul hebben we afscheid van haar genomen waarbij de voorzitter aan het eind van zijn afscheidswoord zei: ‘Jenny, we zijn apetrots op jou!’ En zo is het.

Ook hebben we afscheid genomen van Margriet Zoonen, die zo’n 23 jaar actief geweest is voor De Klup.

En van Simone Beerens hebben we afscheid genomen. Zij was coördinator van de chauffeurs.

In april konden de vrijwilligers genieten van een avond je uit: een optreden van theaterwerkplaats Goedgemutst, in het Schaffelaar Theater. En als start van het nieuwe Klupseizoen hebben we met de vrijwilligers op 2  september een etentje gehad.

De Villa

Sinds december 2020 hebben we ons onderkomen in de Villa, het jongerencentrum in de Veluwehal. We kunnen hier gebruik maken van een paar ruimtes en de keuken en als het muziekmiddag Is, o.l.v. Frits Gombert, mogen we de grote muziekruimte gebruiken.

(Bijzondere) Activiteiten

Elke zaterdag is er een groepje deelnemers onder leiding van Ton van Dieën aan het schilderen. Daar worden de mooiste creaties gemaakt. En ze worden zelfs uitgenodigd voor een expositie: er hangen vanaf 23 augustus 2022 schilderijen van Kluppers in De Rozelaar in Barneveld.
Om de spullen voor het schilderen en knutselen een goede plek te geven, hebben we nu de beschikking over een mooie knutselkast, gesponsord door Moba en Procomm.

De jaarlijkse feestdagen als Sinterklaas en Kerst werden weer uitbundig gevierd. Het zijn voor de Klupleiding (coördinator en vrijwilligers) drukke tijden. Alle deelnemers en vrijwilligers krijgen t.g.v. Sinterklaas een presentje en die moeten allemaal ingepakt worden.
Voor de kerstviering was er door een aantal deelnemers o.l.v. Frits Gombert, een muziekstukje ingestuurd, als begeleiding bij het liedje ‘Jingle bells’.
Deze kerstviering had ook een bijzonder karakter doordat een aantal oud- vrijwilligers aanwezig was. Vanwege het 50-jarig bestaan leek het ons een goed idee om alle oud-vrijwilligers uit te nodigen voor een soort reünie in combinatie met de kerstviering en dat was zeer geslaagd.

Viering 50-jarig bestaan van de Klup

‘Wat in het vat zit verzuurt niet’. Deze uitspraak is van toepassing op de viering van het 50-jarig bestaan van de Klup. In het jaar 2020 bestond de Klup 50 jaar en we hadden het plan om dit te vieren in de Apenheul in Apeldoorn. Maar helaas ging dat niet door vanwege Corona. Maar in juni 2022 was het toch zover: de jubileumdag in de Apenheul in Apeldoorn. Hier volgt wat Woutina (deelneemster) over deze dag zei: ‘De Apenheul vond ik onwijs leuk en ik heb niks te klagen! De lunch was goed verzorgd vond ik en het diner ook. In het algemeen ga ik met plezier naar de Klup.’
De foto’s in de Klupkrant geven ook een mooi verslag van deze dag.

De Klupkrant

5 keer per jaar verschijnt de Klupkrant. Een prachtig fullcolor uitgave waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van de Klup. Vooral de vele foto’s die er in opgenomen worden geven het blad een hele vrolijke uitstraling.

De socials

De Klup is actief op de sociale media: we hebben een website en een facebookpagina en we zijn actief op LinkedIn. De coördinator plaatst regelmatig berichten op de facebookpagina. Zo blijft iedereen op de hoogte van het wel en wee op de Klup.

Het bestuur

Het bestuur, dat bestaat uit 5 leden, vergaderde in het afgelopen jaar enkele keren. Tussendoor was er regelmatig contact met de coördinator.

Tenslotte

In het jaar 2022 konden de Klupactiviteiten weer regelmatig doorgang vinden. Gebleken is dat de Klup echt voorziet in een behoefte. En het is prachtig om te zien hoeveel vriendschap en genegenheid er is onder de deelnemers en de vrijwilligers. We hopen dat ook het jaar 2023 een fijn jaar wordt voor de Klup.

Barneveld, januari 2023.