Bestuur

Bestuurssamenstelling

Ron van de Hoef, voorzitter, 0651806325, www.linkedin.com/in/ron-wouter-antonie-van-de-hoef-374920166/
Geke Tijssen-Kraal, secretaris
Arie van der Vliet, penningmeester
Hillie van de Heg, lid
Hennie Wernsen, lid en vertrouwenspersoon

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft de Stichting  voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk De Klup aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Doneren?

Bankrekening:

NL 46 ABNA 0477 7777 91
T.n.v. Stichting De Klup
Penningmeester Arie van Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
info@avdvliet.nl

Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Stichting voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk De Klup, RSIN nummer: 8051.06.741

Contactgegevens:

Secretaris:
Geke Tijssen-Kraal
Papaverhof 53
3772 GW BARNEVELD
geketijssenkraal@gmail.com

Penningmeester:
Arie van Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
info@avdvliet.nl

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Reis- en overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.

ANBI De Klup

AVG-protocol De Klup

Gedragsregels De Klup