Bestuur

Bestuurssamenstelling

Ron van de Hoef, voorzitter, 0651806325, www.linkedin.com/in/ron-wouter-antonie-van-de-hoef-374920166/
Geke Tijssen-Kraal, secretaris
Arie van der Vliet, penningmeester
Hillie van de Heg, lid
Hennie Wernsen, lid en vertrouwenspersoon

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft de Stichting  voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk De Klup aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Doneren?

Bankrekening:

NL 03 INGB 0005 4048 06
T.n.v. Stichting De Klup
Penningmeester Arie van der Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
info@avdvliet.nl

Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de Stichting voor gespecialiseerd vormings- en
ontspanningswerk De Klup aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden
afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard
binnen de daarvoor geldende regels).
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Doneren?
Bankrekening:
NL 03 INGB 0005 4048 06
T.n.v. Stichting De Klup
Penningmeester Arie van der Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
06-55831798/info@avdvliet.nl

Stichting voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk De Klup,
RSIN nummer: 8051.06.741

Contactgegevens:
Mevrouw G. Tijssen-Kraal
Papaverhof 53
3772 GW BARNEVELD
Telefoon: 0342-490702
E-mail: geketijssenkraal@gmail.com

Penningmeester Arie van der Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
06-55831798/info@avdvliet.nl

Bestuurssamenstelling
De heer Ron van de Hoef (voorzitter), 06-51806325

Mevrouw Geke Tijssen-Kraal (secretaris)
De heer Arie van der Vliet (penningmeester)
Mevrouw Hillie van de Heg (lid)
Mevrouw Hennie Wernsen (lid/vertrouwenspersoon)

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Reis- en overige kosten
worden op declaratiebasis vergoed.

AVG-protocol De Klup

Gedragsregels De Klup