Bestuur

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft de Stichting  voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk De Klup aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Doneren?

Bankrekening:
NL 03 INGB 0005 4048 06
T.n.v. Stichting De Klup
Penningmeester Arie van der Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
06-55831798/info@avdvliet.nl

Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Stichting voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk De Klup, RSIN nummer: 8051.06.741

Contactgegevens

Mevrouw G. Tijssen-Kraal
Papaverhof 53
3772 GW BARNEVELD
Telefoon: 0342-490702
E-mail: geketijssenkraal@gmail.com

Penningmeester Arie van der Vliet
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
06-55831798/info@avdvliet.nl

Bestuurssamenstelling

De heer Ron van de Hoef (voorzitter), 06-57418389
Mevrouw Geke Tijssen-Kraal (secretaris)
De heer Arie van der Vliet (penningmeester)
Mevrouw Hillie van de Heg (lid)
Mevrouw Hennie Wernsen (lid)

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Reis- en overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.

AVG-protocol De Klup

Aanstellingsbeleid De Klup

Gedragsregels en vertrouwenspersoon