Beleid

Meerjarenbeleidsplan De Klup Barneveld

In het hart van Barneveld is in het pand Villa 29 het Kluplokaal gevestigd. Het is een unieke ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Wekelijks zijn er diverse activiteiten op het gebied van hobby en creativiteit, muziek en zang, ontmoeting en sport (zwemmen). Maandelijks is er een culinaire activiteit (gezamenlijk koken en dineren). De vrijwilligers van De Klup begeleiden de deelnemers bij het doen van allerlei activiteiten. De Klup is een professionele organisatie met maar liefst tegen de 50 deelnemers en 30 vrijwilligers. Tevens is er een parttime beroepskracht in dienst. De Klup bestaat sinds 1969, gestart door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking.

Wat doet De Klup?

De Klup biedt aangepaste vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woonomgeving aan, dit met inzet van vrijwilligers.

De Klup helpt mensen met een (verstandelijke) beperking bij:

 • het stimuleren van de zelfredzaamheid;
 • het verminderen van de eenzaamheid;
 • het ontwikkelen en behouden van vaardigheden en talenten;
 • het bevorderen van het mee kunnen doen in de maatschappij.

 

Voor wie is de Klup er?

 • Iedereen met een (verstandelijke) beperking in en rond de gemeente Barneveld e.o. die niet terecht kan bij het reguliere verenigingsleven
 • Voor mensen die aansprekend vrijwilligerswerk zoeken en affiniteit hebben met de doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking

Missie

De Klup Barneveld zorgt voor inclusie en biedt mensen met een (verstandelijke) beperking de mogelijkheid om, buiten hun eigen leefomgeving, leuke activiteiten te ondernemen en binnen een gezellige haven andere mensen te ontmoeten. Daadwerkelijk onderdeel zijn van een club waar je volledig jezelf kunt en mag zijn.

 

Visie

Veel mensen met een beperking hebben een kwetsbare positie waardoor ze hun vrije tijd vaak niet eenvoudig kunnen invullen en niet mee kunnen doen in de samenleving. Naast wonen en werken is vrije tijd/welzijn één van de belangrijkste aspecten van ons leven om te komen tot geluk. Meedoen gaat niet vanzelf en vraagt om ondersteuning met inzet, aandacht en present zijn.

Het Klupgebouw Villa 29 in hartje centrum is onze thuishaven. De tweede huiskamer van onze deelnemers en vrijwilligers. Hier vinden zo goed als al onze activiteiten plaats. Het zwemmen vindt plaats in de Veluwehal te Barneveld.

De Klup stimuleert zelfredzaamheid door deelnemers zelf te laten kiezen wat ze willen doen en zoveel mogelijk handelingen zelfstandig te laten uitvoeren.
De Klup vermindert eenzaamheid door in groepsverband activiteiten aan te bieden, waarbij ruimte en aandacht is voor ontmoeting.
De Klup ontwikkelt en behoudt vaardigheden en talenten door herhaling, structuur en diversiteit aan te bieden.
De Klup bevordert het mee kunnen doen in de maatschappij door verbinding te leggen van buiten naar binnen (vrijwilligers en gasten) en van binnen naar buiten (uitjes, optredens of bijv. exposities).
De Klup organiseert activiteiten in groepsverband met oog voor het individu.
De Klup kijkt naar wat goed is voor de mens. Waar de deelnemer het beste bij past en wat de deelnemer nodig heeft.

Dit alles doet De Klup met inzet van betrokken vrijwilligers die zoveel mogelijk ruimte krijgen om hun activiteiten zelf in te vullen, ondersteuning en training krijgen waar nodig en de kernwaarden van de Klup onderschrijven. Zonder vrijwilligers is er geen Klup.

Kernwaarden

De kernwaarden van De Klup staan in alle contacten en activiteiten centraal.

Gelijkwaardigheid

Iedereen is gelijk, er is geen onderscheid en elk mens wordt met respect behandeld en geaccepteerd.

Gastvrijheid

Warmte en gezelligheid staan centraal, oprecht en uit het hart.

Veiligheid

Zowel in fysieke zin als de veilige haven waarbij je jezelf volkomen thuis en gewaardeerd voelt.

 

Strategische doelen

De Klup zorgt voor een aantrekkelijk palet aan activiteiten en richt zich tevens op jongere deelnemers vanuit de doelgroep door waar nodig vernieuwing door te voeren. Zowel aantrekkelijke activiteiten voor deelnemers in verschillende leeftijdscategorien (>14 jaar) als ook voor vrijwilligers in verschillende leeftijden (stagelopers en reguliere vrijwilligers). Een verbinding op elk niveau en op elke leeftijd.

Stappenplan

De Klup zorgt voor een aantrekkelijk aanbod waarbij De Klup zich richt op:

 1. Permanent afstemmen activiteiten voor jong- en oud
 2. Eigentijdse en warme huisstijl
 3. Aantrekkelijk en sfeervol Klupgebouw
 4. Externe zichtbaarheid van De Klup door gebruik social kanalen en Klupkrant
 5. Werving (indien nodig) bij de verschillende zorginstanties/woongroepen
 6. Aantrekken jonge vrijwilligers via scholen (stageplekken) en social
 7. Behouden en betrekken vrijwilligers door bijeenkomsten en uitje(s)
 8. Scholing/trainings aanbod vrijwilligers ism Welzijn Barneveld
 9. Blijvend veilige omgeving.  Elke vrijwilliger een VOG, een veiligheidsprotocol en een vertrouwenspersoon. AVG protocol voor beveiliging persoonsgegevens.

Tot slot

Na corona draait De Klup weer op volle toeren. Binnen de doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking, is duidelijk sprake geweest van eenzaamheid. De instroom is groot en het aantal deelnemers is gegroeid van drieënveertig naar vijftig deelnemers. Dit onderschrijft het bestaansrecht van De Klup en de behoefte vanuit de doelgroep om contacten te hebben. Naast de eigen leefomgeving onderdeel uit kunnen maken van een groep met leuke en gezellige activiteiten. Een rol die De Klup graag vervult.

Bestuur De Klup Barneveld

 

Stichting De Klup

“De Klup” is een stichting voor vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat houdt dit in?

Mensen met een verstandelijke beperking uit Barneveld en omgeving komen regelmatig bij elkaar om samen gezellig, sportief, creatief en ontspannend bezig te zijn.

Wat doet de Klup?

Sportief
Zwemmen in de Veluwehal

Creatief
Schilderen, muziek maken, koken en nog veel meer!

Ontspannend
Gezelschapsspellen, sjoelen, muziek luisteren, etc.

En verder
Sinterklaasfeest, kerstviering, dagje uit en soms excursies

Waar worden de activiteiten uitgevoerd?

De meeste activiteiten vinden plaats in het Kluplokaal in Villa 29, Nieuwe Markt 8 te Barneveld. Er wordt gezwommen in de Veluwehal.

Wanneer kun je bij De Klup terecht?

Zwemmen
zaterdag van 13.15 tot 14.00 uur

Creatieve soos
zaterdag van 14.15 tot 15.45 uur

Kook-Eet-Klup
elke laatste vrijdag van de maand van 17.00 tot 19.30 uur

Wie betaalt dat?
Klupdeelnemers betalen contributie. Daarnaast ontvangt De Klup regelmatig bijdrages/donaties en verleent de gemeente Barneveld subsidie.

Wie doet wat?
De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, zij controleert en beheert. De activiteiten worden begeleid door een groep enthousiaste vrijwilligers. Onze coördinator (en tevens enige parttime beroepskracht) leidt de activiteiten, samen met de Klupleiding, in goede banen.

Voor wie doen we dat?
Voor een groep deelnemers, jong en oud, die wekelijks naar De Klup komen en met plezier meedoen aan verschillende activiteiten en bovenal genieten van de gezelligheid.

Wat krijgen onze vrijwilligers er voor terug?
Een warm hart en oprechte vriendschap van de deelnemers (en natuurlijk ook van de vrijwilligers en het bestuur)