Jaarverslag

 

Stichting voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk voor Barneveld en omgeving

 

Jaarverslag 2021

In het eerste halfjaar van het 2021 konden er vanwege de Corona-epidemie geen activiteiten voor de Klupbezoekers georganiseerd worden. Vanaf september zijn we weer gestart met de wekelijkse zaterdagmiddag-soos en de kook-eetklup. Maar helaas moest dit in november, vanwege uitbreiding van de besmettingen, weer gestopt worden. Ook was het niet mogelijk om zowel in 2020 als in 2021 een excursie te organiseren. Dat was vooral in 2020 erg jammer omdat we toen het 50-jarig jubileum zouden vieren. Door de coördinator en de vrijwilligers werd regelmatig contact met de Klupleden gezocht om toch een vorm van contact en meeleven te hebben. Vooral de tweemaandelijkse verschijning van de Klupkrant was een goede mogelijkheid tot contact en ook via de social media zoals facebook was er regelmatig contact.

Daarnaast waren er een aantal vrijwilligers die regelmatig (op een corona-technisch veilige manier) iets afspraken met een Klupdeelnemer als ‘klupmaatje’ (bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur die een deelnemer meenam voor een ritje in de vrachtwagen).

Ter completering van dit verslag volgen hieronder een aantal activitieten die konden plaatsvinden:

Januari: Klupkrant ‘Welkom 2021’

Maart:  Klupkrant ‘Ik mis je in alle kleuren’

April: alle deelnemers krijgen een paaspresentje

Mei: Klupkrant  ‘Knuffeleditie’

4 september: bijeenkomst met alle vrijwilligers ter voorbereiding op de herstart na Covid.

11 september: herstart Klupactiviteiten zwemmen, creatieve soos, muziekmniddag en kookeetklup (een keer per maand)

September: Klupkrant ‘Hartelijk weerziens’

November: Klupkrant: ‘Eens een klupper, altijd een klupper’

Het Sinterklaasfeest 2021 werd afgelast i.v.m. terugkerende Covid-besmettingen. Maar alle deelnemers kregen wel een cadeautje, ingepakt en rondgebracht door diverse vrijwilligers.
Eind december geen kerstviering maar er werden wel kerstkaarten voor alle Klupleden, de vrijwilligers en de chauffeurs rondgebracht.

Julia Thijsen- Borsboom, coördinator
Geke Tijssen- Kraal, secretaresse